Isabel Poppe

Dr Isabel Poppe

Kinder- en Jeugd Psychiater

Tarief per raadpleging

Honorarium*

Terugbetaling

Remgeld

 

 

 

 

Diagnostische raadplegingen kinderen en jongeren (< 18 jaar) - max 7 per jaar

€ 205,31

€ 196,63

€ 8,68

Mediatiegesprek (< 18 jaar)

€ 99,41

€ 90,73

€ 8,68

Raadpleging jong-volwassenen (>18 jaar)

€ 75,92

€ 58,10

€ 17,82

Multidisciplinair overleg met min. 2 andere hulpverlenende disciplines

€ 203,28

€ 203,28

€ 0,00

Pluridisciplinair overleg met de psycholoog betreffende de ambulante behandeling van de jongere < 18 jaar

€ 52,92

€ 52,92

€ 0,00

Voor meer info en vragen kan je steeds terecht op isabel@eetstudio.be

Betalingen

Voor het diagnostische onderzoek (< 18 jaar) en de terugbetaling is een doorverwijsbrief van uw behandelend arts (huisarts, schoolarts, kinderarts, neuroloog…) strikt noodzakelijk. De huidige RIZIV-tarieven van het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen worden toegepast voor de consultaties bij de kinder- en jeugdpsychiater. Er wordt gevraagd om de betaling per raadpleging CONTANT te betalen. U krijgt hierbij het getuigschrift voor medische verstrekkingen waarmee u vervolgens bij uw ziekenfonds terecht kan voor terugbetaling. Uw eigen aandeel per consultatie is hiermee uiteindelijk 8,68 euro

Gelieve ook 2 klevertjes van het ziekenfonds mee te nemen op consultatie voor bij het dossier te voegen

Als kinder- en jeugdpsychiater ben ik gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen en jongeren en de mogelijke moeilijkheden die zich daarin kunnen voordoen. Tijdens mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan met diverse kinderpsychiatrische problematieken (ADHD, ASS, angst- en stemmingsproblemen,…). Hierbij heb ik, na een jaar als arts-assistent op de residentiele eenheid eetstoornissen te UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen), een specifieke affiniteit ontwikkeld voor eetstoornissen en hun comorbide psychische problemen (depressie, angst, dwang,…) bij kinderen en jongeren.

 

Binnen de eetstudio zal ik mij als kinder- en jeugdpsychiater specifiek toespitsen op het diagnostische luik bij eetproblemen en advies verlenen naar verdere behandeling toe. Tijdens het diagnostische onderzoek zal aan de hand van gesprekken een beeld worden gevormd van de mogelijk onderliggende psychiatrische stoornis(sen) en/of risicofactoren worden weerhouden die bij kunnen dragen tot het ontwikkelen van een eetstoornis.

 

Voor de medische opvolging van het kind of jongere wordt er nauw samengewerkt met de eigen huisarts en zal er binnen de eetstudio geen medische interventies (vb: bloedname, echo hart,…) worden verricht. Indien er op medisch vlak risicofactoren aanwezig zijn, zal er zo nodig een doorverwijzing naar een residentieel traject elders worden gemaakt.